E-mentorlüğe karşı tutum ölçeği


E-mentorlüğe karşı tutum ölçeği

Bu ankette elektronik mentorluğa karşı tutumunuzu belirleyecek sorular yer almaktadır. Bu sorulara, katılacağınız e-montorluk uygulaması ile ilgili öngördüğünüz cevapları veriniz. 

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR, Arş.Gör. Büşra ÖZMEN


Bu ankette 4 soru var.
Kişisel gizliliğiniz üzerine bir not
Bu anket anonimdir.
Özellikle bu amaçla bir soru sorulmadıysa, anket yanıtlarınızın kayıtları kimliğinizle ilgili bir bilgi içermez. Bu ankete erişmek için bir pin kodu kullandıysanız, bu belirleyici pin kodunun yanıtlarınız ile ilişkilendirmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Pin kodları ayrı bir veri tabanında tutulur ve yalnızca anketi tamamladığınızda ya da yapmaktan vazgeçtiğinizde güncellenir. Anket yanıtları ile pin kodlarını ilişkilendirmenin bir yolu yoktur.

Kişisel Bilgiler
Kişisel Bilgiler

* Uygulamaya ne olarak katılıyorsunuz?
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
* Cinsiyatiniz nedir?
* Öğrenci numaranızı giriniz

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

tutum1
Tutum Ölçeği

* Aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi işaretleyiniz.
  Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içerikleri için daha çok güdüleneceğim.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içerikleri için daha çok güdüleneceğim.
E-mentörlük sürecinde; belirli bir zaman sınırlamasının olmaması, zamanımı etkili ve verimli yönetmeme katkı sağlayacağı inancındayım.
E-mentörlük sürecinde; araştırmaya daha istekli olacağım.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içeriklerine motive olamam.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içerikleri ilgili iletişim kurmak için elektronik ortamları kullanmayı sevmem.
E-mentörlük sürecinde; olayları ve olguları algılamam artacaktır.
E-mentörlük sürecinde; öğrenmemin daha kolay olacağı inancındayım.
E-mentörlük sürecinde; öğrenmek için daha fazla çaba sarf etmekten sıkılacağım.
85 E-mentörlük sürecinde; kendi amacımı oluşturma fırsatı verilecek olması hoşuma gider.
E-mentörlük sürecinde; değerlendirilmemin çok yönlü yapılacak olmasından mutlu olurum.
E-mentörlük sürecinde; fırsat eşitliğinin sunulacak olması bana güven verir.
E-mentörlük sürecinde; sağlanan hareket serbestisi (bir mekana bağlı olmama) daha verimli olmamı sağlar inancındayım.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme etkinliklerinde daha rahat olacağım.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içeriklerine yönelik çabamın artacağı inancındayım.
E-mentörlük sürecinde; kendimi kontrol etme imkanı verilecek olmasından hoşlanırım.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içerikleri ile ilgili çalışmalarımı sahipleneceğim.
E-mentörlük sürecinde; çalışmalarımla ilgili sorumluluk almak beni rahatsız eder.
E-mentörlük sürecinde; öğrenme içeriklerine yönelik gelişimimi daha iyi yansıtabilme eğiliminde olurum.
E-mentörlük sürecinde; konular içerisindeki kavramları daha iyi kavrama eğiliminde olurum.
E-mentörlük sürecinde; çeşitli teknolojileri kullanma becerim artar inancındayım.
E-mentörlük sürecinde; gelişimime bakılarak değerlendirilme yapılacak olmasından rahatsızlık duyarım.
E-mentörlük sürecinde; kararlarımda bana verilecek sorumluluk kendime güven duymamı sağlar.
E-mentörlük sürecinde; kendimi disipline edebilme eğiliminde olacağım.
E-mentörlük sürecinde; öğrenmeyi öğrenmem daha kolay olacağı inancımdayım.
  Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum
E-mentörlük sürecinde; farklı bakış açılarına sahip olmama yardımcı olmasından hoşlanırım.
E-mentörlük sürecinde; daha fazla öğrenme sorumluluğu vermesi nedenliyle kendimi gergin hissedeceğim.
E-mentörlük sürecinde; farklı görüşlerimi arkadaşlarımla daha rahat paylaşma eğiliminde olacağım.
E-mentörlük sürecinde; kendi gelişimimde nelere dikkat edeceğimi daha iyi tespit etme eğiliminde olacağım.
E-mentörlük sürecinde; öğretim ortamının kendime özgü olacağını hissetmek bana güven verir.
E-mentörlük sürecinde; olayları ve olguları yorumlayabilmede daha rahat olacağım.
E-mentörlük sürecinde; yorumlama kabiliyetimin artacağı inancındayım.
E-mentörlük sürecinde; daha etkileşimli ortamda bulunacak olmaktan zevk alırım.
E-mentörlük sürecinde; kendi anlamlarımı oluşturmada bana fırsat verileceğini hissederim.
E-mentörlük sürecinde; kendi gelişimime karar vermek beni gergin yapacaktır.
E-mentörlük sürecinde; alanım ile ilgili birden fazla kaynaktan yararlanacak olmak hoşuma gider.
E-mentörlük sürecinde; hangi kriterlere göre değerlendirilmeye tabi tutulacağımı bilmek isterim.
E-mentörlük sürecinde; çalışmalarımda nelerin olacağına karar verme fırsatının verilmesinden hoşlanırım.
E-mentörlük sürecinde; kendime olan güvenim azalacaktır.