Dijital Ebeveynlik Öz Yeterliği


Değerli Katılımcı,

 
Sizi “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Öz Yeterliklerinin Veri Madenciliği ile
Değerlendirilmesi” isimli araştırmaya davet ediyoruz. Araştırmada sizden yaklaşık 15-20
dakika ayırmanız istenmektedir. Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına
dayanmaktadır. Çalışmanın amacına ulaşması için sizden beklenen, bütün soruları
eksiksiz, kimsenin baskısı veya telkini altında olmadan, size en uygun gelen cevapları
içtenlikle verecek şekilde cevaplamanızdır. Bu formu okuyup onaylamanız, araştırmaya
katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, çalışmaya katılmama veya
katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmayı bırakma hakkına da sahipsiniz. Bu
çalışmadan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacak olup kişisel
bilgileriniz gizli tutulacaktır; ancak verileriniz yayın amacı ile kullanılabilir. Anketteki
sonuçlar bilimsel araştırma kapsamında kullanılacağı için vereceğiniz cevaplar samimi ve doğru olması araştırma açısından önemlidir.
Bu konuda araştırmanın bir parçası olarak ilgi ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. (İletişim: ipek.balta83@gmail.com)
 
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
İpek DURMAZ


Bu ankette 22 soru var.