Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği


Bu anket Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin etkililiğini ortaya koymak için  akademik amaçla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar herhangi bir şekilde farklı amaçlarla kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar hiçbir şekilde sizi etkilemeyecektir. Uzaktan eğitimin kalitesinin ve etkililiğinin arttırılması için vereceğiniz cevaplar büyük önem arz etmektedir.


Bu ankette 2 soru var.