Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü


Değerli Öğrenciler,

Eğitimini almış olduğunuz dönem derslerine yönelik hazırlanan bu anket, Bologna Süreci AKTS  iş yükünün belirlenebilmesi amacıyla yapılmaktadır. Sizlerden İlgili anket sorularını eksiksiz yanıtlamanız istenmektedir. Bu süreçte, vereceğiniz cevaplar bizer için önem arzetmektedir. 

Katılımınız için teşekkürlerimizi sunarız...


Bu ankette 39 soru var.