Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü


Değerli Öğrenciler,

Eğitimini almış olduğunuz dönem derslerine yönelik hazırlanan bu anket, Bologna Süreci AKTS  iş yükünün belirlenebilmesi amacıyla yapılmaktadır. Sizlerden ilgili anket sorularını eksiksiz yanıtlamanız istenmektedir. Bu süreçte, vereceğiniz doğru ve samimi cevaplar büyük önem arzetmektedir. 

Lütfen anket sorularının tamamına cevap veriniz...
Bu ankette 39 soru var.