Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile algılanan örgütsel destek ve örgütsel yapı arasındaki ilişkinini incelenmesi


Bu anket siz değerli öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşlerini ortaya koymak için akademik amaçla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar herhangi bir şekilde farklı amaçlarla kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar hiçbir şekilde sizi etkilemeyecektir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.  

Doç.Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Dr. Hakan POLAT

Murat Demirkol

Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
0%
100%
Örgütsel Bağlılık Ölçeği

5 seçenekli soruları aşağıdaki puanlamaya göre yanıtlayınız.

  1. Hiçbir zaman   
  2. Çok nadir
  3. Bazen
  4. Çoğu zaman
  5. Herzaman


* Cinsiyetiniz
* Yaşınız

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

* Görev yaptığınız okul türü
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
* Mesleki Kıdem Süresi

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Medeni Hal
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
* Okula yaptığım katkılar görülür ve takdir edilirse elimden gelen en iyi çabayı gösteririm.
* Bazen, okulumu terk etmek istiyorum ve bir daha geri gelmek istemiyorum.
* Kendimi okuluma adamış hissediyorum.
* Yaptığım işlerin karşılığını gördüğümde işimle daha fazla bütünleşirim.
* Sık sık kendimi bu okuldan intikam almak istiyormuşum gibi hissediyorum.
* Okulumu desteklemenin benim görevim olduğunu hissediyorum.
* Okulumdan daha fazla bireysel ödül alma düşüncesi bile beni motive eder.
* Okulumu düşündüğüm zaman kızgınlık hissediyorum.
* Okul dışında bulunduğum zamanlarda, kendimi bu okulun bir çalışanı olarak görüyorum.
* Okulumda karşılığını aldığım ölçüde çaba harcarım.
* Kendimi kapana kısılmış hissediyorum.
* Okulumun başarıya ulaşmasına yardımcı olmak benim kişisel sorumluluğumdur.
* Beni desteklediği ölçüde okulumu desteklerim.
* Okulumda ne yaparsam yapayım bu okul değişmeden kalır.
* İnsanlar okulum hakkında kötü şeyler söylediğinde ben üzülürüm.