Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile algılanan örgütsel destek ve örgütsel yapı arasındaki ilişkinini incelenmesi


Bu anket siz değerli öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşlerini ortaya koymak için akademik amaçla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar herhangi bir şekilde farklı amaçlarla kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar hiçbir şekilde sizi etkilemeyecektir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.  

Doç.Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Dr. Hakan POLAT

Murat Demirkol


Bu ankette 60 soru var.