ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER


Bu anket siz değerli öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşlerini ortaya koymak için akademik amaçla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar herhangi bir şekilde farklı amaçlarla kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar hiçbir şekilde sizi etkilemeyecektir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Hakan POLAT

 


Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
0%
100%
ÖĞRETMENLİĞE HAZIR OLMA ÖLÇEĞİ

 

5 seçenekli sorularda aşağıdaki puanlamaya göre cevaplayınız.

 

1- Çok Yetersiz

2- Yetersiz

3- Kısmen Yeterli

4- Yeterli

5- Çok Yeterli*

Bölümünüz

(Lütfen okuduğunuz bölümü yazınız)


Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
* Cinsiyetiniz

Yaşınız

(Lütfen yaşınızı giriniz)


Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

* Alanla ilgili kavramları, bilgileri ve becerileri öğrencilerin anlayabi­leceği şekilde öğretebilme 
* Sınıftaki öğrencilerin ne kadar öğrendiğini anlayabilme 
* Öğrenciler için uğraştırıcı, uygun öğrenme ve başarı beklentileri oluşturabilme 
* Öğrencilerin ailevi ve kültürel arka planlarının öğrenmelerini nasıl etkileyeceğini anlayabilme
* Özel öğrenme ihtiyaçlarını veya güçlüklerini tanımlayabilme ve bunlara odaklanabilme 
* Farklı öğretimsel amaçlar için uygun öğretim stratejileri seçebilme 
* Öğrenci ihtiyaçlarına cevap verecek öğretim stratejileri seçebilme 
* Öğrencilerin hem bağımsız olarak hem de grup içinde öğrenmesini sağlayabilme 
* Konu alanı bilgisini, eğitim programını ve öğrenci gelişimini kullana­rak öğretim sürecini planlayabilme 
* Sosyal gelişimi ve grup sorumluluğunu geliştiren bir sınıf ortamı oluşturabilme 
* Öğrencilerin öğrenmesine ve davranışlarına rehberlik etmek amacıyla etkili sözel ve sözel olmayan iletişim stratejileri kullanabilme
* Öğrencilerin farklı şekillerde öğrenmesini teşvik etmek amacıyla soruları kullanabilme 
* Öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilme 
* Öğrencileri, farklı fikirleri düşünmesi, sorgulaması ve yorumlaması konusunda teşvik edebilme 
* Öğrencilerin öz değerlendirme becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilme 
* Öğrencinin ilgisini ve öğrenme düzeyini artırabilme 
* Araştırma ve analiz yapmayı destekleyebilme (internet aracılığıyla) 
* Öğrenci başarısını değerlendirme ve izleyebilme 
* Diğer kişilerle (okul, il, ülke ve dünya çapında) iletişim kurabilme 
* Grup işbirliğini ve takım çalışmasını geliştirebilme