Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile tükenmişlikleri ve örgütsel dışlanmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Bu anket siz değerli öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşlerini ortaya koymak için akademik amaçla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar herhangi bir şekilde farklı amaçlarla kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar hiçbir şekilde sizi etkilemeyecektir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.

 

Doç.Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Dr. Hakan POLAT

Murat DEMİRKOL


Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
0%
100%
Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

5 seçenekli soruları aşağıdaki puanlamaya göre cevaplayınız.

1- Hiç uygun değil

2- Uygun değil

3- Bazen uygun

4- Uygun

5- Tamamen uygun* Cinsiyetiniz
* Yaşınız

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Medeni Hal
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
* Görev yaptığınız okul türü
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
* Mesleki kıdem süreniz

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

* Sıkıntılı zamanlardan sonra kendimi çabucak toparlayabilirim.
* Stresli olayların üstesinden gelmekte güçlük çekerim.
* Stresli durumlardan sonra kendime gelmem uzun zaman almaz.
* Kötü bir şeyler olduğunda bunu atlatmak benim için zordur.
* Zor zamanları çok az sıkıntıyla atlatırım.
* Hayatımdaki olumsuzlukların etkisinden kurtulmam uzun zaman alır.