BÖTE


AKTS Bologna süreci görüşlerinize ihtiyacımız vardır. teşekkür ederiz.

Sevgili öğrenciler,

Aldığınız derslerin iş yükünün hesaplanması için bildireceğiniz görüşler bizim için önem taşımaktadır.


Bu ankette 40 soru var.