Akıllı Sınıflara İlişkin Görüş Belirlemeye Yönelik Tutum Anketi


        Bu Anket, Programlama Temelleri dersinde 4 haftalık süre içerisinde ele alınacak konular ile ilgili olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi saptamak amacıyla hazırlanmıştır. Ankette  toplam 51 madde vardır. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra 1-5 arasında size en uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

 

(1) Kesinlikle katılmıyorum  (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım  (4) Katılıyorum   (5) Kesinlikle katılıyorum

 

Düzenleyenler:

 

Örnek:    Dersi Akıllı sınıfta etkili oldu mu?                            ( )        ( )          ( )        (x)         ( ) 

Sayın öğrenci lütfen tüm anket sorularını eksiksiz doldurunuz.