F.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Eski Mezun Anket Formu


Eski Mezun Anketi


Kişisel bilgiler


* Kişisel Bilgiler
* Öğretim Gurubu
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
Bölüm Değerlendirme
Bölümümüzde aldığınız eğitim sonucu kazandığınız ve yeni mezunlarımızdan beklediğiniz özellikleri değerlendirebilmek amacıyla listedeki uygun seçeneği puanlama cetveline göre işaretleyerek, gelişiminize katkıda bulunan eğitsel tecrübeler ve dersler hakkındaki görüşleriniz belirtiniz.

* Değerlendirme soruları
  çok iyi iyi orta az fikrim yok
Mühendislik problemlerini çözebilecek düzeyde teorik bilgi aldım.
Teorik bilgileri meslek yaşamımdaki problemleri çözmemde başarıyla kullanabildim.
Mühendislik yaşamım için gerekli olan modern teknikleri ve araçları kullanma becerisi kazandım.
Mühendislik eğitimi ve sorumluluk bilinci kazandım.
Yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandım.
Mesleki problemleri çok yönlü düşünme, sorgulama ve farklı çözümler üretebilme becerisi kazandım.
Çeşitli sosyal faaliyetleri yapma ve günümüzün sorunlarını takip etme becerisi kazandım.
Mühendislik problemlerinin çözümünde matematik bilgimi kullanabileceğime güvenirim.
Deneyler tasarlama, uygulama ve verileri yorumlama yeteneğime güvenirim.
Farklı uzmanlık alanlarından gelen kişilerle etkin bir biçimde iletişim kurabilirim.
Mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme yeteneğime güvenirim.
Eğitimim toplumsal, ahlaki ve insani sorumluluk duygularımı geliştirdi.
Eğitimim bana etkili biçimde sözlü teknik sunuş yapma yeteneği kazandırdı.
Eğitimim bana farklı alanlardan gelmiş kişilerle birlikte çalışabilme yeteneği kazandırdı.
Hedef belirleyebilir, iş planı hazırlayabilir ve yapılan işlerin denetimini gerçekleştirebilirim.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibim.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahibim.
Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
Bireysel çalışma becerisi
İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
Eklemek istedikleriniz,düşünceleriniz.